يک دادخواست حقوقي چگونه تنظيم مي‌شود؟+ تصوير

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده يا به عبارت ديگر “دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است”.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي ميبايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه‌ها مي‌شود بنابراين ما به شرح تنظيم دادخواست مي‌پردازيم.

رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي‌شود.

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است”. دادخواست را مي‌توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري‌ها و مجتمع‌هاي قضايي در سراسر كشور تهيه کرد.

هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آن‌ها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير هستند:

  • نام، نام خانوادگي،‌نام پدر، سن،‌اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان
  • خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي‌خواهد.
  • در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج شود.
  • قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي شود.
  • نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
  • خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود.
  • در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه به خواهان فرصت مي‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.
  • تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد.
  • آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي‌کند خواسته يا مدعي به گويند.
  • تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

عنوان دادخواست: آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

شرح دادخواست: ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غيره.

در ذيل نمونه‌اي از تصوير برگ “دادخواست اعسار” از پرداخت مهريه آورده شده است.

برگ نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

چگونگی تنظیم برگ نمونه دادخواست در دادگاه عمومی + لینک دانلود

چگونگی تنظیم برگ نمونه دادخواست در دادگاه عمومی + لینک دانلود

بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می‌بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آن‌ها در مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌شود، بنابراین اطلاع از چگونگی تنظیم دادخواست ضروری است.

به گزارش میزان، بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می‌بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آن‌ها در مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌شود بنابراین در این نوشتار به شرح چگونگی تنظیم دادخواست می‌پردازیم.

دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده و به عبارت ديگر «دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.»

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی(خواهان) می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.

دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد، برای دسترسی به آن اینجا کلیک کنید.

دانلود برگ نمونه دادخواست در دادگاه عمومی

 

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه

نام بانک صادره کننده : …………………….

ما , امضا کننده زیر , ذینفع یک ضمانت نامه ( به شماره ) و ( تاریخ ) هستیم که از سوی شما و به دستور …………… ( نام اصیل ـ دستوردهنده ) صادر شده است . بدین وسیله از شما درخواست می کنیم مبلغ زیر را به ما پرداخت کنید .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ما اعلام می داریم :

که پیشنهاد اصیل به گونه ای که در ضمانت نامه مذکور تصریح شده از سوی ما پذیرفته شده است . اینکه اصیل سپس از اجرای آن در موارد زیر کوتاهی کرده است :

الف) از امضای قرارداد مطابق با پیشنهاد

ب) از تسلیم یک ضمانت نامه حسن انجام کار به گونه ای که در پیشنهاد پیش بینی شده است .

و اینکه مبلغ مذکور به گونه ای دیگر خواه مستقیم یا غیرمستقیم از سوی و یا به حساب شخص اصیل ( دستوردهنده ) به ما پرداخت نشده است .

ما پیوست می کنیم مدارک دیگری که در بندهای (4) و (5) ضمانت نامه ذکر شده اند .

         مکان ……….                                                                                   نام ذینفع  ……….

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار

نام بانک صادرکننده : ………………….

ما , امضاکننده زیر , ذی نفع یک ضمانت نامه ( به شماره ) و ( تاریخ ) هستیم که از سوی شما و به دستور ……………….. ( نام دستور دهنده ) صادر شده است . بنابراین بدین وسیله از شما درخواست می کنیم که با دریافت مدارک زیر , مبلغ زیر را به ما پرداخت کنید .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ما اعلام می داریم :

که اصیل ( دستوردهنده ) از انجام تعهداتی که به موجب قرارداد به عهده داشته است در موارد زیر کوتاهی کرده است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

و در نتیجه ما طبق شروط قرارداد , استحقاق دریافت مبالغی را که به شرح بالا ادعا کرده ایم داریم .

ما همچنین اعلام می داریم که مبلغ مذکور به گونه دیگری خواه مستقیم یا غیرمستقیم از سوی و یا به حساب دستوردهنده به ما پرداخت نشده است .

ما پیوست می کنیم و یا سپس هرچه زودتر در تأیید ادعای خود مدارک زیر را در اختیار شما قرار می دهیم :

الف) تصمیم قطعی دادگاه در دعوی میان ما و دستور دهنده .

ب) رأی داوری , که در تأیید ادعای ما صادر شده است .

پ) تأییدکتبی دستور دهنده ( اصیل ) در زمینه ادعای ما و مبلغی که باید پرداخت شود .

      مکان   ………….                                                                                           نام ذینفع  …………

نمونه برگ دادخواست تجديدنظر

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- دادخواست تجديدنظر

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- دادخواست تجديدنظر

رياست محترم دادگاههای تجديد نظر استان ” نام شهرستان محل صدور رأي مورد تجديد نظر”

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند :

اينجانب ……… نسبت به دادنامه صادره شماره ……… كه در تاريخ ……… از دادگاه عمومي ……… صادر گرديده و در تاريخ ……… ابلاغ شده معترض و درخواست رسيدگي ……… مي نمايم رونوشت دادنامه بدوي و لايحه اعتراضيه و ……… كه جمعاً ……… برگ مي باشد به پيوست دادخواست تقديم است.

                                                        محل امضاء – مهر – انگشت

 

برای دانلود فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- دادخواست تجديدنظر

 

نمونه برگ دادخواست به دادگاه نخستين

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- برگ دادخواست به دادگاه نخستين

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- برگ دادخواست به دادگاه نخستين (نسخه word)

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- برگ دادخواست به دادگاه نخستين (نسخه pdf)

نمونه دادخواست مهر و موم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مهر و موم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مهر و موم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني

  رياست محترم شوراي حل اختلاف ” نام شهرستان محل اقامت متوفي ”

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

شادروان …… فرزند …… مورث قانوني خوانده/ خواندگان در تاريخ در محل اقامت دائمي خود در…… در گذشته اند و اينجانب …… به شماره شناسنامه …… و خوانده/ خواندگان به ترتيب به شماره‌هاي شناسنامه …… ورثه حين الفوت مي باشيم كه گواهي انحصار وراثت صادره به شماره …… مورخ صادره از شعبه ” شماره و نام شهرستان ” مستند قانوني وراثت مي باشد. نظر به اينكه لازم است ما ترك صورت برداري گردد و بيم حيف و ميل آن تا قبل از صورتبرداري مي رود فلذا به استناد مواد 167 ، 168و 175 قانون امور حسبي صدور قرار مهر و موم تركه مورد استدعاست.

                             محل امضاء – مهر – انگشت

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مهر و موم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني (نسخه word)

نمونه برگ دادخواست صدور قرار تأمين خواسته

نمونه برگ دادخواست صدور قرار تأمين خواسته

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته

رياست محترم شورای حل اختلاف ” نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

بر طبق قرارداد اجارة شمارة/مورخ ……. يك باب ساختمان مسكوني / تجاري شامل ……. به خوانده/خواندگان واگذار شده است .نظر به اينكه نامبرده مدت ……. ماه از تاريخ ……. لغايت ……. جمعاً به ميزان ……. ريال است از پرداخت اجاره بهاء خودداري نموده‌اند، فلذا وفق ماده 108 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوری (قبل ازابلاغ آن) وفق ماده 117 همين قانون مورد استدعاست .

طبق ماده 112 قانون مذکور دادخواست ماهيتي ظرف مهلت ده روز تقديم خواهد شد .

                                                                     محل امضاء – مهر – انگشت

 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته(نسخه word)

نمونه برگ دادخواست تجديد نظر

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- نمونه برگ دادخواست تجديد نظر

 

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان

اينجانب نسبت به دادنامه صادره شماره……….. مورخ…………. از شعبه ……………….كه در تاريخ……….ابلاغ شده است درخواست رسيدگي مجدد مي نمايم. ضمنا رونوشت داد نامه بدوي و لايحه اعتراضيه و ساير مدارك كه جمعاً……برگ مي باشد پيوست دادخواست تقديم مي گردد.

                                              محل امضاءمهر،اثرانگشت

برای دانلود فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- برگ دادخواست تجديد نظر

نمونه دادخواست قرار تامين خواسته

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- قرار تامين خواسته

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- قرار تامين خواسته

رياست شورای حل اختلاف ” نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اينجانب به موجب مستندات و مدارك ضميمة دادخواست مبلغ ……. ريال از خوانده/خواندگان طلبكار مي باشم. نظر به اينكه خوانده/خواندگان با وصف مراجعات مكرر از پرداخت مطالبات اينجانب خودداري مي نمايد فلذا به استناد اين دادخواست صدور قرار تأمين خواسته از اموال خوانده/خواندگان تا زمان صدور حكم به استناد ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مورد استدعاست. دادخواست ماهيتي متعاقباً در مهلت ده روز تقديم خواهد گرديد.

                                                                                                محل امضاء – مهر – انگشت

دانلود فرم نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- قرار تامين خواسته (نسخه word)