يک دادخواست حقوقي چگونه تنظيم مي‌شود؟+ تصوير

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده يا به عبارت ديگر “دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است”.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي ميبايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه‌ها مي‌شود بنابراين ما به شرح تنظيم دادخواست مي‌پردازيم.

رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي‌شود.

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است”. دادخواست را مي‌توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري‌ها و مجتمع‌هاي قضايي در سراسر كشور تهيه کرد.

هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آن‌ها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير هستند:

 • نام، نام خانوادگي،‌نام پدر، سن،‌اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان
 • خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي‌خواهد.
 • در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج شود.
 • قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي شود.
 • نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
 • خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود.
 • در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه به خواهان فرصت مي‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.
 • تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد.
 • آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي‌کند خواسته يا مدعي به گويند.
 • تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

عنوان دادخواست: آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

شرح دادخواست: ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غيره.

در ذيل نمونه‌اي از تصوير برگ “دادخواست اعسار” از پرداخت مهريه آورده شده است.

برگ نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

چگونگی تنظیم برگ نمونه دادخواست در دادگاه عمومی + لینک دانلود

چگونگی تنظیم برگ نمونه دادخواست در دادگاه عمومی + لینک دانلود

بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می‌بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آن‌ها در مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌شود، بنابراین اطلاع از چگونگی تنظیم دادخواست ضروری است.

به گزارش میزان، بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می‌بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آن‌ها در مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌شود بنابراین در این نوشتار به شرح چگونگی تنظیم دادخواست می‌پردازیم.

دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده و به عبارت ديگر «دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.»

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی(خواهان) می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.

دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد، برای دسترسی به آن اینجا کلیک کنید.

دانلود برگ نمونه دادخواست در دادگاه عمومی

 

تفاوت‌های حکم حضوری و غیابی چیست؟

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.

به گزارش میزان، طبق ماده ۳۰۳ آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.

اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه‌ها است. در نتیجه غیابی بودن حکم استثناء است و در این خصوص تفسیر باید در محدوده نص انجام شود و حال اگر نسبت به حضوری یا غیابی بودن، شک نماییم باید اصل را بر حضوری بودن بگذاریم.

چنانچه یکی از خواندگان حداقل در یک جلسه دادگاه حاضر شده و یا یک لایحه تقدیم نموده و یا دادخواست به او ابلاغ واقعی شده، اما خواندگان دیگر در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و هیچ لایحه‌ای تقدیم ننموده و دادخواست نیز به آن‌ها ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم نسبت به آن یک نفر غیابی و نسبت به خوانده یا خواندگان دیگر، حضوری محسوب می‌شود.

در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد.

با توجه به این شرایط، قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غیابی صادر کند.

در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی دادگاه، خواهان باید این نکته را به دادگاه یادآوری کند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهی موجب اطاله دادرسی فراهم نشود و در زمان اجرای حکم با مشکل مواجه نگردد.

در یک مورد، ابلاغ واقعی اخطاریه مانع اعتراض به رأی نخواهد بود، بلکه عدم حضور خوانده در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه یا اعتراضیه، سبب میشود که محکوم علیه حق داشته باشد نسبت به رأی صادره در همان دادگاه اعتراض نماید.

این مورد در ماده ۳۶۴ قانون آئین دادرسی پیش بینی شده و مربوط به دادگاه تجدید نظر است. به موجب این ماده، در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رای صادره قطعی است.

اگر حکم غیابی تلقی شود در هر حال قابل واخواهی و اگر حضوری محسوب شود فقط ممکن است قابل تجدید نظر باشد.

سه شرط برای احراز حکم غیابی وجود دارد ودر صورت عدم وجود هریک از سه شرط زیر، رای حضوری محسوب خواهد شد:

 • خوانده یا وکیل یا قائم مقام قانونی وی در هیچ یک از جلسات حضور نداشته باشد
 • هیچ گونه دفاع کتبی نکرده باشد
 • دادخواست ابلاغ واقعی نشده باشد

پس اگر دو شرط اول موجود نباشد، ولی دادخواست به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد، رای صادره غیابی نخواهد بود

قرار غیابی وجود ندارد وفقط احکام ممکن است غیابی باشد

اصل بر حضوری بودن احکام است و در موقع تشکیک باید اصل را بر حضوری بودن گذارد

حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می‌شود وخواهان به هیچ عنوان حق واخواهی ندارد

خوانده غیابی وقتی حق واخواهی ندارد که رای صادره کلا یا جزئا به ضرر وی صادر شده باشد

در امورحسبی، چون خوانده به معنای دقیق کلمه وجود ندارد، حکم غیابی “اصلا” وجود ندارد

 

چگونگی طرح شکایت کیفری

تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر است .

۱- شکایت کیفری، که در این صورت به تظلم خواه شاکی گفته میشود و کسی که از او شکایت شده مشتکی عنه یا متهم نامیده میشود و آنچه علیه متهم مطرح میگردد شکایت نام دارد در این صورت اگر چیزی به متهم نسبت داده شود اسم آن اتهام است .

۲-ادعای حقوقی، درچنین صورتی به تظلم خواه مدعی میگویند (یعنی خواهان) و کسی که علیه او ادعائی مطرح شود مدعا علیه نامیده می شود (یعنی خوانده) و آنچه را خواهان طلب میکند ادعا (یعنی خواسته) نام دارد.

به اموری که در شرع یا قانون مورد امر یا نهی است و تخطی از آن مستوجب مجازات است ،جزائی یا کیفری می گویند مانند سرقت ، کلاه برداری ، خیانت در امانت و…. به عبارتی هرگاه قانونگذار فعل یا ترك فعلی را ممنوع كرده و برای مرتكب آن مجازات مشخص كند، انجام یا عدم انجام امر و نهی قانونگذار جرم خواهد بود.در بیشتر موارد قانونگذار از اشخاص می خواهد اعمال پیش بینی شده در قانون را انجام ندهند و الا مجازات می شوند.

به عنوان مثال پیش بینی جرایمی چون قتل،ضرب وجرح و كلاهبرداری به منزله اعلام این امر به اشخاص است كه از ارتكاب این اعمال خودداری كنند و اگر این اعمال را انجام دادید مجازات خواهید شد. در مقابل،در پاره ای از موارد قانونگذار از شهروندان انتظار دارد كاری را به انجام برسانند وبه تكلیفی عمل كنند، در غیر این صورت برای شخصی كه از عمل به این تكالیف امتناع كند، مجازات پیش بینی شده است. به عنوان نمونه تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مشترك را قانونگذار به عنوان یك تكلیف بر زوج تحمیل كرده است و شوهر و پدری كه با وجود توان مالی از پرداخت هزینه زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه خودداری كنند، متحمل مجازات خواهند شد. در این مقاله در پی آنیم كه به اختصار توضیح دهیم، در صورت تحقق یكی از این جرایم چگونه و بر چه اساسی باید مبادرت به طرح شكایت كرد وشاكی با چه فرآیندی در دادرسی كیفری روبروست: در امور کیفری ،اگر از کسی شکایت داشته باشید ،باید شکایت خود را در نامه ای که در اصطلاح حقوقی، شکوائیه و یا عریضه نامیده می شود، بنویسید و به دادسرای محل خود تحویل دهید.اگر به دادسرا دسترسی ندارید و امری فوری باشد ، می توانید به کلانتری نزدیک محل خود رجوع نموده و شکایت نامه خود را تسلیم نمائید.

طرح شكایت

بیشتر پرونده های مطروحه در دادگستری با شكایت متضرر از جرم آغاز می شود. هر روزه در صحن مجتمع های قضایی شاهد اشخاصی هستیم كه با تنظیم وتقدیم شكایت به مراجع ذی صلاح، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می كنند واز مقامات قضایی تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مرتكبین جرایم را دارند.در تنظیم شكایت كیفری، شاكی باید چند مسأله را به طور دقیق در شكایت خود درج كند.

۱ـ مشخصات و آدرس خود (شاكی ) ۲ ـ مشخصات مرتكب یا مرتكبین جرم (مشتكی عنه ) «در صورت امكان» و اعلام نشانی آنها ۳ ـ محل وقوع جرم ۴ ـ شرح عمل مجرمانه مورد ادعا و چگونگی و تاریخ وقوع آن ۵ ـ دلایل ارتكاب جرم درصورت وجود شهود آدرس آنها ۶ ـ میزان خسارت وضرر و زیان وارده ـ در صورت ورود خسارت و امكان تعیین آن ـ در شكواییه مطروحه شاكی به بیان شكایت خود با ذكر موارد پیش گفته كرده و از مقامات قضایی دادخواهی می كند كه با این طرح شكایت فرآیند دادرسی كیفری آغاز می شود.


نمونه یك شكواییه

ریاست محترم دادگستری شهرستان…

با كمال احترام به استحضار می رساند كه اینجانب الف در تاریخ … توسط آقایان ب وج در محل میدان فاطمی این شهرستان مورد حمله و هجوم قرار گرفته و ازناحیه دست راست وسر مصدوم و مجروح و بلافاصله به بیمارستان ساسان منتقل شدم و گواهی پزشك معالج مبنی بر میزان صدمات وارده به پیوست این شكایت تقدیم می شود. استدعا دارد دستور فرمایید تا اینجانب جهت تعیین و تشخیص دقیق صدمات وارده ومیزان آنها به پزشكی قانونی معرفی گردم.

در ضمن آقایان دـ هـ به نشانی … نیز شاهد حمله و ایراد صدمه به اینجانب بوده اند كه تقاضا دارد عنداللزوم و با صلاحدید آن مقام جهت ادای شهادت احضار گردند.

با عنایت به مراتب فوق از نامبردگان شكایت داشته و تقاضا دارد كه مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

شاكی:الف به نشانی…

مشتكی عنهم:    ب: به نشانی ….     و     ج: به نشانی …

با تشكر ـ الف

امضاء

منبع: تبیان

 

نمونه دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال

 نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه هزينه نقل و انتقال

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه هزينه نقل و انتقال

رياست محترم شورای حل اختلاف “نام شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:
براساس مبايعه نامه شماره/مورخ فيمابين اينجانب و خوانده/خواندگان، شش دانگ باب واحد مسكوني/ تجاري مورد معامله قرار گرفت. نظر به اينكه با وصف انجام تعهدات قراردادي خود در پرداخت ثمن معامله، خوانده تعهدات خود را در تنظيم سند رسمي انتقال انجام نداده و حتي پس از صدور دادنامة شمارة از شعبه دادگاه عمومي “نام شهرستان” داير بر محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي معامله، دادنامه مذكور با طي مراحل اجرايي و بوسيله نماينده معرفي شده دادگاه،اجرا گرديد و اينجانب جمعاً مبلغ …. ريال از بابت از سوي خوانده/خواندگان فروشنده پرداخت كرده‌ام كه در واقع و نفس الامر بايد از سوي وي پرداخت مي‌شد فلذا صدور حكم محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ “تا ده میلیون ريال” ريال بعنوان هزينه لازمه امر تنظيم سند رسمي مستنداً به مواد 198 قانون آ‌يين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 220 قانون مدني به انضمام جميع خسارات و هزينة دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده 108 قانون مارالذكر صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن حسب ماده 117 همين قانون تقاضا مي‌شود.

                                                                                  محل امضاء – مهر – انگشت

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه هزينه نقل و انتقال

 

نمونه دادخواست تقسيم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- تقسيم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني

تقسيم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني

رياست محترم مجتمع قضايي ” نام شهرستان محل اقامت متوفي “

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

شادروان …… فرزند …… مورث قانوني در تاريخ در محل اقامت دائمي خود در …… در گذشته اند و اينجانب …… به شماره شناسنامه …… و خوانده/ خواندگان به ترتيب به شماره‌هاي شناسنامه …… ورثه حين الفوت مي باشيم كه گواهي انحصار وراثت صادره به شماره …… مورخ صادره از شعبه ” شماره و نام شهرستان” مستند قانوني وراثت مي باشد. نظر به اينكه ما ترك فيمابين ورثه تقديم نگرديده است فلذا صدور حكم بر تقسيم ماترك فيمابين ورثه به استناد 300 و 317 قانون امور حسبي مورد استدعاست. در صورتيكه ماترك قابل تقسيم نباشد صدور دستور فروش و تقسيم ثمن حاصله في مابين ورثه بر اساس حصه هاي قانوني مندرج در گواهينامه انحصار وراثت فوق الذكر به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي مورد استدعاست.

                                                             محل امضاء – مهر – انگشت

دانلود فایل نمونه دادخواست تقسيم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني (نسخه word)

دانلود فایل نمونه دادخواست تقسيم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني (نسخه pdf)

نمونه دادخواست صدور قرار تأمين خواسته وجه وساطت/انجام قرارداد/حق الوكاله

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته وجه وساطت/انجام قرارداد/حق الوكاله

صدور قرار تأمين خواسته وجه وساطت/ انجام قرارداد/ حق الوكالهرياست محترم شورای حل اختلاف ” نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اينجانب با توجه به وساطت در معامله خواندگان/ انجام قرارداد وكالت تنظيمي شماره …../قرارداد داوري و انجام تعهدات مندرج در آن استحقاق دريافت مبلغ ….. ريال را دارم. نظر به اينكه خوانده/ خواندگان از انجام تعهدات قراردادي خود و پرداخت مبلغ خواسته خودداري مي كند/ مي كنند و با توجه به اينكه خواسته در معرض تضييع و تلف قرار دارد فلذا به استناد ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين خواسته مورد تقاضاست. دادخواست ماهيتي متعاقباً در مهلت ده روزة قانوني تقديم خواهد شد.

                                                                                                                                               محل امضاء – مهر – انگشت

 دانلود فایل نمونه صدور قرار تأمين خواسته وجه وساطت/ انجام قرارداد/ حق الوكاله (نسخه word)

دانلود فایل نمونه صدور قرار تأمين خواسته وجه وساطت/ انجام قرارداد/ حق الوكاله (نسخه pdf)

 

نمونه دادخواست تنفيذ وصيت نامه عادي

 نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- تنفيذ وصيت نامه عادي

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- تنفيذ وصيت نامه عادي

رياست محترم مجتمع قضايي” نام شهرستان محل اقامت خوانده ”

با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

آقاي/خانم ……. كه در تاريخ……. مرحوم شده‌اند در تاريخ ……. در كمال صحت و سلامت وصيت نامة عادي را به نفع من تنظيم نموده و اينجانب نيز وصيت مذكور را بعد از فوت وي قبول كرده‌ام. نظر به اينكه خوانده/ خواندگان كه جزو ورثة متوفي به موجب گواهي انحصار وراثت شماره ……. صادره از شعبه ……. دادگاه عمومي ” نام شهرستان محل صدور گواهي انحصار وراثت” مي‌باشند ، از پذيرش وصيت نامه ابرازي مورخ ……. و عمل به مفاد آن امتناع مي‌نمايند فلذا صدور حكم به تنفيذ وصيت نامه عادي ابرازي فوق الذكر به استناد مواد 276 الي 299 قانون امور حسبي به انضمام جميع خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست.

                                                                                           محل امضاء – مهر – انگشت

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- تنفيذ وصيت نامه عادي (نسخه word)

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- تنفيذ وصيت نامه عادي (نسخه pdf)

نمونه دادخواست مطالبه وجه چك خارجي

 نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه چك خارجي

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه چك خارجي

رياست محترم مجتمع قضايي” نام شهرستان محل اقامت خوانده ”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب كپي مصدق …… فقره چك تقديمي به شمارة/شماره هاي …… به تاريخ/تاريخ هاي …… عهده بانك …… شعبه …… ” نام كشور ” اينجانب مبلغ …… (به ارز خارجي) از خوانده/خواندگان طلبكارم كه نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سررسيد از پرداخت آن خودداري مي كنند فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی و310 ،313و317 قانون تجارت صدور حكم محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به ميزان ….. (ارز خارجي) به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً صدور قرار تأمين خواسته نيز وفق مادة 108 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب تقاضا مي شود.

                                                                                                                                           محل امضاء – مهر – انگشت

 

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه چك خارجي (نسخه word)

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه چك خارجي (نسخه pdf)

 

نمونه دادخواست صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه

رياست محترم مجتمع قضايي ” نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اينجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره ……. مورخ ……/……/…… ثبت شده در دفترخانه شماره  “شماره ونام شهرستان”  عقد ازدواج دائم منعقد كرده ايم. نظر به اينكه مهريه مقرر در عقدنامه مذكور به ميزان …… ريال كلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه مي باشد فلذا با تقديم اين دادخواست به استناد ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين مهريه مورد استدعاست. نظر به در معرض تضييع بودن مهريه اجراي قرار قبل از ابلاغ به تجويز ماده 117 قانون مذكور مورد تقاضاست. دادخواست ماهيتي متعاقباً در مهلت ده روز تقديم خواهد گرديد.

                                                                                                                                محل امضاء – مهر – انگشت

 دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه (نسخه word)

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه (نسخه pdf)