تنظیم لایحه

لایحه نوشتاری است که از سوی اصحاب دعوا (دعاوی حقوقی یا دعاوی کیفری) و یا وکیل ایشان به مقام قضایی تقدیم می شود.

وکیل در مقام دفاع از موکل خود، لایحه دفاعیه را می‌نگارد. لایحه؛ عصاره تجربه و نظر و حاصل پژوهش و خرد یک وکیل است که در قالب لغات و اصطلاحات حقوقی نگاشته می‌شود. عدم تخصص در تنظیم لوایح و استفاده از واژگان تخصصی، سبب می‌شود که نتیجه پرونده در عین حقانیت، مطلوب نباشد.

گروه میثاق با بهره‌گیری از گروهی از وکلای باتجربه دادگستری، آمادگی دارد تا خدمات خود را به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه نماید.

تنظیم نمونه قرارداد,دادخواست,لایحه,شکایت | گروه میثاقتهیه و تنظیم لوایح و اسناد حقوقی؛ دادخواست، شکواییه، لایحه، قرارداد

(مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری)

تلفن :88605139        فکس : 77681684
موبایل جهت امور هماهنگی : 09120630842

ایمیل : info @ gharardad.org
www.dadkhast.org