مشاوره حقوقی

خدمات مشاوره حقوقی عرضه شده توسط گروه میثاق، بشرح ذیل می باشد:

تنظیم نمونه قرارداد,دادخواست,لایحه,شکایت | گروه میثاق


 1 – مشاوره های حضوری (در محل دفتر موسسه)

جهت تعیین وقت برای مشاوره حضوری با شماره تلفن های موسسه تماس بگیرید
تلفن : 88605139              فکس : 77681684
موبایل جهت امور هماهنگی : 09120630842

2- مشاوره تلفنی

متاسفانه در حال حاضر امکان ارایه مشاوره تلفنی فراهم نبوده و پاسخگویی به تلفن ها تنها در حد هماهنگی امور، قرارهای کاری، استعلام هزینه و غیره  می باشد