عقد جایز با عقد لازم چه تفاوتی دارد؟

عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد

به گزارش میزان، عقد در اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن است و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است.

عقود به اعتبار دوام به عقد لازم و عقد جایز تقسیم می‌شوند.

عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد، مانند عقد بیع، عقد اجاره و …

مثلاً بیع عقد لازم و وکالت عقد جایز است. آدمی که کسی را وکیل کرد و او هم قبول نمود، هر زمانی که بخواهد حق دارد این وکالت را بهم بزند. ولی بیع یا اجاره این طور نیست

اصل در عقود لازم بودن است مگر اینکه قانونگذار به جایز بودن عقد تصریح کرده باشد، یعنی اگر تردید داشتیم که عقد لازم است یا جایز باید بگوییم که لازم است.

مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود ” نیز موید این اصل می باشد.

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند می‌توانند آنرا برهم زنند مانند عقد وکالت، عقد ودیعه و …

عقد جایز به موت هر یک از طرفین و همچنین هر یک از آنان در مواردی که رشد شرط اعتبار عقد باشد منفسخ میگردد. عقد جایز را چنانچه ضمن عقد لازم باشد نمیتوان برهم زد مگر آنکه عقد لازم مزبور به‏ علتی از علل فسخ یا اقاله شود.

در صورتی که عقد نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد عقد مختلط میگوییم. مانند عقد رهن، معذلک این عقد به فوت یا جنون طرفین یا یکی از آن‌ها منحل نمی‌شود.

 

معاون حقوقی باشگاه استقلال: در جریان عقد قرارداد با ریوالدو نبودم

معاون حقوقی باشگاه استقلال گفت: در مورد ریوالدو بر خلاف نظام حقوقی نه در جریان عقد قرارداد با او بودم و نه فسخ آن.

محسن بزرگی در گفت و گو با فارس در مورد فسخ ناگهانی قرارداد ریوالدو اظهار داشت: بنده به عنوان معاون حقوقی باشگاه نه در جریان عقد قرارداد با این بازیکن  بودم و نه در جریان فسخ قرارداد که البته این مسئله برخلاف نظام حقوقی است. هر دو این موضوعات بار حقوقی دارد و بهتر است که قرارداد یا فسخ آن با مشورت معاونت حقوقی صورت گیرد ولی متاسفانه این مشورت از ما گرفته نشد.

وی افزود: البته قضیه ریوالدو با باشگاه استقلال فسخ به شمار نمی رود و چون طرفین در بهم خوردن قرارداد راضی بودند به آن اقاله می گویند. اقاله یعنی تراضی طرفین در بهم زدن قرارداد. وقتی دو طرف با توافق قرارداد را بهم می زنند دیگر ادعای خسارت هم معنا پیدا نمی کند. البته من چون در جریان این فسخ قرارداد نیستم نمی دانم که چه شرایطی در این بهم خوردن مطرح شده است.

بزرگی با اشاره به اینکه در زمان مدیریت افشارزاده شرایط برای مشورت با معاونت حقوقی بهتر از دوران های گذشته شده گفت: با وجودی که در زمان مدیریت افشارزاده شرایط بهتر شده اما باز هم برخی قراردادها را من در جریان نیستم.

وی در مورد اینکه ظاهرا جاسم کرار دوباره تهدید به نیامدن به تمرینات را کرده گفت: به نظر من باشگاه استقلال باید یک کمیته جذب بازیکنان خارجی تشکیل دهد چون ما با بازیکنان ایرانی به دلیل عرقی که به وطن خود دارند به مشکل نمی خوریم اما بازیکنان خارجی فقط پول می خواهند و این کمیته باید تشکیل شود تا بازیکنان خارجی بابت گرفتن پول و مسائل دیگر توجیه شوند. باشگاهی مثل استقلال که نظام مالی منظمی ندارد و شاید یک روز پول برسد و شاید ماه ها نرسد. در نتیجه باید یک قرارداد حقوقی قوی با این بازیکنان بسته شود تا بازیکن مثل ریوالدو فکر نکند استقلال خانه خاله است که بگوید چون فرزندش به دنیا آمده نمی خواهد بماند. مگر در قرارداد حرفه ای چنین چیزی معنی می دهد؟

بزرگی تصریح کرد: در قرارداد شخص با یک شرکت دولتی این شخص است که باید تابع نظام سازمان باشد نه سازمان تابع شخص. در قرارداد ریوالدو هم از همان ابتدا باید فکر همه چیز می شد تا الان نگوییم که فسخ کردیم تا مشکل توزی پیش نیاید. این بازیکن یک سهمیه را اشغال کرده است. ما سالها تجربه کار داریم و می دانیم بالاخره روزهای پر فراز و نشیب لیگ هم فرا می رسد و حضور تک تک این بازیکنان در لیست می تواند موثر باشد و عدم استفاده از یکی از همین بازیکنان می تواند برای کادرفنی تبعاتی داشته باشد. جاده برای کار کردن همیشه هموار نیست و ما باید به تعداد کافی بازیکن جایگزین داشته باشیم. همه بازیکنان به یک امیدی جذب می شوند و روی آنها حساب می شود پس نباید طوری قرارداد ببندیم که بازیکن هر موقع خواست ساز جدایی بزند یا تهدید به جدایی کند.

 

دانلود نمونه قرارداد اقاله

دانلود نمونه قرارداد اقاله

دانلود نمونه قرارداد اقاله

این قرارداد در کارگروه حقوقی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان تهیه و تنظیم شده و چارچوب های کلی یک نمونه قرارداد اقاله را به شما نشان می دهد

برای دانلود نمونه قرارداد اقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه قرارداد اقاله

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده و استفاده از قالب خام این قراردادها لزوما پاسخگوی تمام نیازهای حقوقی شما نخواهد بود. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

 

نمونه قرارداد اقاله

نمونه قرارداد اقاله

قرارداد اقاله

طرفین قرارداد :
طرف اول قرارداد : خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شماره شناسنامه ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن: ………………………………………………………………….
طرف دوم قرارداد : خانم/آقای ……………… فرزند آقای …………………. دارای شماره شناسنامه ………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن: ………………………………………………………………..

ماده 1 – موضوع قرارداد (مورد اقاله) :
تمامت مورد معامله بیع قطعی شماره ……………… مورخ ……………… تنظیمی بین طرفین كه عبارت از فروش شش دانگ یكباب خانه مسكونی احداثی در شش دانگ یك قطعه زمین به مساحت ……………… متر مربع دارای پلاك ……………… فرعی از ……………… اصلی واقع در بخش ثبتی ……………… تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكیت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه ……………… جلد ……………… به شماره چاپی ……………… می باشد، با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا اعم از عرصه و اعیان و با برق به شماره پرونده ……………… و آب به شماره اشتراك ……………… و گاز شهری به شماره شناسایی ……………… منصوبه های در آن.

ماده 2- عوض اقاله:
مبلغ ……………… ریال رایج(معادل ثمن معامله سند بیع نامه شماره مذكور) كه نقدا و تماما تسلیم مقابل گردید باقراره.
منافع مورد اقاله قبلا به كسی واگذار نشده و برحسب اظهار متقابل با رویت و قبول اقرار به تصرف و قبض مورد اقاله نمود.
تذكاریه: 1- با قراره هیچگونه نماآت و منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملك مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالی آن متعلق به مقابل است كه مقابل اقرار به عدم احداث آن نمود و نماآت متصله متعلق به متقابل است. 2- مقابل اقرار نمود كه پس از عقد در مورد معامله تصرفاتی ننموده كه موجب ازدیاد قیمت آن شود بنابراین هیچگونه استحقاقی در این مورد ندارد.

ماده 3شروط اتمام و یا فسخ قرارداد :

كافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش اسقاط گردیده است.

(شروط و موارد فسخ قرارداد باید در این قسمت از قرارداد درج شود)

ماده 4تعداد نسخ:

این سند در 2 نسخه که هر 2 نسخه در حکم واحد است تنظیم و مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد ………….          محل امضای طرف دوم قرارداد ………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قرارداد بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی باید تک تک مواد قرارداد را به دقت مورد بررسی قرار داد.