چگونه شکایت تنظیم کنیم؟ + نمونه فرم شکواییه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

به گزارش میزان؛ دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست كه فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت كرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب كه به اكثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاكم تقریباً یكسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یك طرف حقوق شاكی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و كیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مركب از دادستان و دادیار و بازپرس كه به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل كند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

 • شكایت شاكی
 • اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
 • جرایم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
 • اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

شكایت

اغلب جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم دارای جنبه خصوصی هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون گواهینامه یا حمل مشروب الكلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، كلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …كه قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترك انفاق و فحاشی كه اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی است) تا هنگامی كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكایت نكند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شكایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاكی از آن صرف نظر كند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حكم عیه متهم نیز شود با رضایت شاكی خصوصی حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری كند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد و اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاكی می تواند شخصاً یا توسط وكیل، شكایت خود را طرح كند و باید در شكوائیه اش به موارد زیر اشاره كند:

 • نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاكی
 • موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم
 • ضرر و زیان مالی كه به شاكی وارد شده و مورد مطالبه است.
 • مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان)
 • دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امكان)

چنانچه شاكی نتواند متهم را معین كند یا دلایل اقامه شكایت او كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرف نظر كرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.


نمونه یک شکایت کیفری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت


نمونه شکواییه کیفری چک

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم……….. به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ………….. و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک……….. از آقای/خانم……………… مقیم …………… شاکی هستم.

نمونه متن شکایت (با موضوع توهین و فحاشی)

نمونه متن شکایت برای یک پرونده فرضی(با موضوع توهین و فحاشی)

شرح موضوع پرونده: ا.گلستانی فرزند محمد در تاریخ 10/7/1388 با ح.کیانی فرزند علی جمعي راهنمايي و رانندگي بر سر جريمه رانندگي با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به گلستانی می کند و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند.

گلستانی برای احقاق حق خود و احیاء آبروی از دست رفته جهت مجازات کردن کیانی باید شکوائیه ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای نظامي محل وقوع جرم ارایه کند.

متن شکوائیه

بسمه تعالی

موضوع: توهین و فحاشی

ریاست محترم دادسرای ……………….

با سلام،

احتراما به استحضار می رساند در تاریخ 10/7/1388  در محل ( نشانی محل وقوع جرم) آقای ح.کیانی نسبت به این جانب ا.گلستانی به نشانی …. با بکار بردن الفاظ توهین و فحاشی نموده اند، لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب نامبرده و مجازات طبق مواد قانون مجازات اسلامی را دارم. ضمنا آقایان….. را به عنوان شاهد موضوع فوق الذکر معرفی می نمایم که عند اللزوم حاضر به شهادت نیز می باشند.

مشخصات متهم….

نحوه طرح شکايت کيفری در مراجع قضايي + نمونه فرم شکواییه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

به گزارش میزان؛ دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست كه فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت كرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب كه به اكثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاكم تقریباً یكسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یك طرف حقوق شاكی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و كیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مركب از دادستان و دادیار و بازپرس كه به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل كند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

 • شكایت شاكی
 • اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
 • جرایم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
 • اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

شكایت

اغلب جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون گواهینامه یا حمل مشروب الكلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، كلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …كه قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترك انفاق و فحاشی كه اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی است) تا هنگامی كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكایت نكند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شكایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاكی از آن صرف نظر كند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حكم عیه متهم نیز شود با رضایت شاكی خصوصی حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری كند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد و اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاكی می تواند شخصاً یا توسط وكیل، شكایت خود را طرح كند و باید در شكوائیه اش به موارد زیر اشاره كند:

 • نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاكی
 • موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم
 • ضرر و زیان مالی كه به شاكی وارد شده و مورد مطالبه است.
 • مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان)
 • دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امكان)

چنانچه شاكی نتواند متهم را معین كند یا دلایل اقامه شكایت او كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرف نظر كرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.


نمونه یک شکایت کیفری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت


نمونه شکواییه کیفری چک

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم………..به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ…………..و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک………..از آقای/خانم………………مقیم……………شاکی هستم.

چگونگی طرح شکایت کیفری

تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر است .

۱- شکایت کیفری، که در این صورت به تظلم خواه شاکی گفته میشود و کسی که از او شکایت شده مشتکی عنه یا متهم نامیده میشود و آنچه علیه متهم مطرح میگردد شکایت نام دارد در این صورت اگر چیزی به متهم نسبت داده شود اسم آن اتهام است .

۲-ادعای حقوقی، درچنین صورتی به تظلم خواه مدعی میگویند (یعنی خواهان) و کسی که علیه او ادعائی مطرح شود مدعا علیه نامیده می شود (یعنی خوانده) و آنچه را خواهان طلب میکند ادعا (یعنی خواسته) نام دارد.

به اموری که در شرع یا قانون مورد امر یا نهی است و تخطی از آن مستوجب مجازات است ،جزائی یا کیفری می گویند مانند سرقت ، کلاه برداری ، خیانت در امانت و…. به عبارتی هرگاه قانونگذار فعل یا ترك فعلی را ممنوع كرده و برای مرتكب آن مجازات مشخص كند، انجام یا عدم انجام امر و نهی قانونگذار جرم خواهد بود.در بیشتر موارد قانونگذار از اشخاص می خواهد اعمال پیش بینی شده در قانون را انجام ندهند و الا مجازات می شوند.

به عنوان مثال پیش بینی جرایمی چون قتل،ضرب وجرح و كلاهبرداری به منزله اعلام این امر به اشخاص است كه از ارتكاب این اعمال خودداری كنند و اگر این اعمال را انجام دادید مجازات خواهید شد. در مقابل،در پاره ای از موارد قانونگذار از شهروندان انتظار دارد كاری را به انجام برسانند وبه تكلیفی عمل كنند، در غیر این صورت برای شخصی كه از عمل به این تكالیف امتناع كند، مجازات پیش بینی شده است. به عنوان نمونه تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مشترك را قانونگذار به عنوان یك تكلیف بر زوج تحمیل كرده است و شوهر و پدری كه با وجود توان مالی از پرداخت هزینه زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه خودداری كنند، متحمل مجازات خواهند شد. در این مقاله در پی آنیم كه به اختصار توضیح دهیم، در صورت تحقق یكی از این جرایم چگونه و بر چه اساسی باید مبادرت به طرح شكایت كرد وشاكی با چه فرآیندی در دادرسی كیفری روبروست: در امور کیفری ،اگر از کسی شکایت داشته باشید ،باید شکایت خود را در نامه ای که در اصطلاح حقوقی، شکوائیه و یا عریضه نامیده می شود، بنویسید و به دادسرای محل خود تحویل دهید.اگر به دادسرا دسترسی ندارید و امری فوری باشد ، می توانید به کلانتری نزدیک محل خود رجوع نموده و شکایت نامه خود را تسلیم نمائید.

طرح شكایت

بیشتر پرونده های مطروحه در دادگستری با شكایت متضرر از جرم آغاز می شود. هر روزه در صحن مجتمع های قضایی شاهد اشخاصی هستیم كه با تنظیم وتقدیم شكایت به مراجع ذی صلاح، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می كنند واز مقامات قضایی تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مرتكبین جرایم را دارند.در تنظیم شكایت كیفری، شاكی باید چند مسأله را به طور دقیق در شكایت خود درج كند.

۱ـ مشخصات و آدرس خود (شاكی ) ۲ ـ مشخصات مرتكب یا مرتكبین جرم (مشتكی عنه ) «در صورت امكان» و اعلام نشانی آنها ۳ ـ محل وقوع جرم ۴ ـ شرح عمل مجرمانه مورد ادعا و چگونگی و تاریخ وقوع آن ۵ ـ دلایل ارتكاب جرم درصورت وجود شهود آدرس آنها ۶ ـ میزان خسارت وضرر و زیان وارده ـ در صورت ورود خسارت و امكان تعیین آن ـ در شكواییه مطروحه شاكی به بیان شكایت خود با ذكر موارد پیش گفته كرده و از مقامات قضایی دادخواهی می كند كه با این طرح شكایت فرآیند دادرسی كیفری آغاز می شود.


نمونه یك شكواییه

ریاست محترم دادگستری شهرستان…

با كمال احترام به استحضار می رساند كه اینجانب الف در تاریخ … توسط آقایان ب وج در محل میدان فاطمی این شهرستان مورد حمله و هجوم قرار گرفته و ازناحیه دست راست وسر مصدوم و مجروح و بلافاصله به بیمارستان ساسان منتقل شدم و گواهی پزشك معالج مبنی بر میزان صدمات وارده به پیوست این شكایت تقدیم می شود. استدعا دارد دستور فرمایید تا اینجانب جهت تعیین و تشخیص دقیق صدمات وارده ومیزان آنها به پزشكی قانونی معرفی گردم.

در ضمن آقایان دـ هـ به نشانی … نیز شاهد حمله و ایراد صدمه به اینجانب بوده اند كه تقاضا دارد عنداللزوم و با صلاحدید آن مقام جهت ادای شهادت احضار گردند.

با عنایت به مراتب فوق از نامبردگان شكایت داشته و تقاضا دارد كه مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

شاكی:الف به نشانی…

مشتكی عنهم:    ب: به نشانی ….     و     ج: به نشانی …

با تشكر ـ الف

امضاء

منبع: تبیان

 

تکذیب ادعای بابک زنجانی توسط سازمان زندان ها ؛ اعتصاب غذا برای گرفتن کاغذ

رئیس سازمان زندان‌ها ادعای بابک زنجانی مبنی بر اعتصاب غذا برای گرفتن کاغذ را تکذیب کرد.

فارس: اصغر جهانگیر در حاشیه بازدید از کانون اصلاح و تربیت استان تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: متأسفانه برخی اطلاع‌رسانی‌ها در خصوص اقدامات سازمان زندان‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: برای مثال چندی قبل ما از میزان کشفیات اقلام ممنوعه در زندان‌ها طی یک سال گذشته آماری را اعلام کردیم و گفتیم که اینها در مبادی ورودی زندان‌ها کشف شده اما صداوسیما واژه مبادی ورودی را حذف کرد و این موضوع باعث شد اخبار ما به صورت ناقص و نادرست منتشر شود.

وی تأکید کرد: به همین جهت از همه اصحاب رسانه تقاضا داریم تا اطلاع‌رسانی درستی داشته باشند.

رئیس سازمان زندان‌ها در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر ادعای بابک زنجانی در خصوص اعتصاب غذا برای گرفتن کاغذ ادامه داد: زندان‌های ایران نسبت به زندان‌های دیگر در سطح بالاتری قرار دارد و مسائل حقوق بشری را رعایت می‌کند و حتی کار به جایی رسیده که خیلی از همکاران ما می‌گویند زندانبانان زندانی و زندانیان زندانبان هستند.

جهانگیر با تأکید براینکه حقوق زندانیان به طور کامل رعایت می‌شود، گفت: کمیته‌های حقوق شهروندی به طور مرتب از زندان‌ها بازدید می‌کنند و عریضه‌های زندانی‌ها را دریافت می‌کنند در حقیقت زندانی برای بیان درخواست‌ها و مشکلات خود هیچ محدودیتی ندارد و کاغذ و قلم هم فراوان در دسترس زندانیان است.

وی با بیان این جمله که «من اینگونه ادعاها را به صورت تکذیب می‌کنم»، افزود: جای تعجب دارد که افرادی که این همه به آنها کمک کرده‌ایم اینگونه مسائل را مطرح می‌کنند.

رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه به آمار مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر 1056 نفر مددجوی زیر 18 سال در کل کشور داریم که 224 نفر آنها دانش‌آموز هستند و آموزش و پرورش باید نگاه جدی‌تری نسبت به آنها داشته باشد.

وی گفت: همچنین از این تعداد 747 نفر شاغل هستند که البته این به معنای آن نیست که شغل مهمی داشته باشند بلکه دستفروش هستند و یا به کارهای سبک می‌پردازند.

جهانگیر با تأکید براینکه 70 درصد مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت فاقد پدر و مادر هستند، افزود: 60 درصد از این مددجویان ترک تحصیل کرده‌اند.

وی تأکید کرد: ما در حال حاضر در 28 استان کشور کانون اصلاح و تربیت داریم و فقط استان‌های سمنان، البرز و آذربایجان شرقی فاقد کانون هستند که در آنجا هم به دنبال ساخت کانون هستیم.

رئیس سازمان زندان‌ها خاطرنشان کرد: براساس آمار سه جرم اول در بین بچه‌های کانون اصلاح و تربیت به ترتیب سرقت، جرائم علیه اشخاص و جرائم مواد مخدر است.

کاهش 7 درصدی سرقت در کشور

جانشین فرمانده نیروی انتظامی از کاهش هفت درصدی سرقت در کشور طی امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

به گزارش فارس از بجنورد، سردار اسکندر مومنی در آیین صبحگاه مشترک نیروی‌های انتظامی استان خراسان شمالی اظهار کرد: امنیت کامل و قابل قبولی را از نقطه صفر مرزی تا عمق شهرها داشته‌ایم که این به برکت نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: در حالی که در کشورهای منطقه با حمایت استکبار تروریست ناامنی موج می‌زند، اما در ایران اسلامی از امنیت خوبی برخوردار هستیم که این لطف بزرگ را باید همواره قدر بدانیم.

مومنی با تأکید بر اینکه بدون امنیت هیچ توسعه‌ای ممکن نخواهد بود، بیان داشت: به طور حتم امنیت مقدمه توسعه بوده، به نوعی که هر گونه تلاش و پیشرفت در سایه امنیت امکان‌پذیر است.

وی به رویکرد مردم محورانه نیروی انتظامی در مقوله برقراری امنیت اشاره کرد و گفت: اگر می‌بینیم امنیت در کشور وجود دارد به واسطه رهنمودهای رهبری و حضور مردم در صحنه است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی اظهار کرد: به طور قطع امنیتی که بدون حضور و مشارکت مردم باشد، شکننده خواهد بود، از این رو نیروی انتظامی معتقد به مشارکت و حضور مردم در تأمین امنیت است.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای امنیت مردم محور همان اجرای طرح پلیس افتخاری است، گفت: آحاد مردم باید نسبت به مقوله امنیت حساس بوده و در این عرصه مشارکت داشته باشند.

مومنی با اشاره به اینکه مجرمان باید همواره احساس ناامنی کنند، تصریح کرد: باید به سمتی برویم تا جرائم و شمار مجرمان کاهش یابد.

وی با یادآوری اینکه رفتار پلیس در انجام مأموریت‌ها در کنار اقتدار همراه با رأفت است، افزود: پلیس ایران اسلامی با توکل به خداوند نسبت به انجام مأموریت‌های خود که حفظ امنیت بوده، اقدام کرده است،‌همچنین منویات رهبر انقلاب اسلامی درباره پلیس مدال افتخاری برای کارکنان نیروی انتظامی است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی درباره تشکیل قرارگاه سرقت و کاهش میزان سرقت‌ها بیان داشت: بر اساس گزارش‌های ناجا، میزان جرائم خشن در کشور کاهش یافته و میزان سرقت‌ها هم با کاهش هفت درصدی مواجه است.

وی یکی از دلایل موفقیت در کاهش سرقت را راه‌اندازی قرارگاه مبارزه سرقت برشمرد و خاطرنشان کرد: این کاهش‌ها را در استان خراسان شمالی هم داریم که یک توفیق محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، آیین صبحگاه مشترک نیروی های انتظامی خراسان شمالی در محل ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

 

فرار اکشن گروگان از خودروی آدم ربایان

 شش گروگانگیر با حمله به خانه مرد نمایشگاه‌دار او را که لباس به تن نداشت، ربودند و در صندوق عقب خودرویشان گذاشتند تا نقشه‌ خود را عملی کنند اما گروگان با زیرکی توانست از دست آدم ربایان فرار کند.

ظهر ۱۹شهريور‌ماه خودروهايي كه از اتوبان يادگار‌ امام عبور مي‌كردند مردبرهنه‌اي را ديدند كه از صندوق عقب يك خودروي رانا بيرون آمده بود و كمك مي‌خواست. مرد جوان كه وضعيت نامناسبي داشت و سر و صورتش خوني بود به‌خودروها علامت داد كه كنار بروند تا خودش را به بيرون پرتاب كند. لحظاتي بعد مرد زخمي درحالي‌كه خودرو با سرعت در حركت بود، ناگهان به وسط اتوبان پريد و سرنشينان يك خودروي عبوري به كمكش رفتند و او را به كلانتري ستارخان رساندند.

شكايت
به گزارش همشهری، مرد جوان كه به‌شدت مجروح شده بود به مأموران گفت: ساعتي قبل در خانه‌ام حوالي ستارخان بودم و قصد داشتم به حمام بروم كه زنگ آيفون به صدا درآمد. گوشي را كه برداشتم، مردي مدعي شد كه مأمور آب است و مي‌خواهد كنتور را نگاه كند. من هم در را بازكردم اما چند لحظه بعد همان مرد پشت در بود. درحالي‌كه حوله پوشيده بودم، در را كمي باز كردم و اين بار مرد جوان مدعي شد مأمور پليس مبارزه با مواد‌مخدر است. او به زور هلم داد و وارد خانه شد و پشت سر او نيز ۵ مرد ديگر به زور وارد خانه شدند.

آنها مرا به باد كتك گرفتند و با تهديد خواستند تا جاي اسناد و طلاها را بگويم. حتي چاقو زير گلويم گذاشتند و تهديد كردند كه سوئيچ خودروي بنزم كه حدود ۵۰۰ ميليون تومان ارزش داشت را تحويلشان بدهم. همان لحظه با داد و فرياد از همسايه‌ها كمك خواستم و مردان خشن جلوي دهانم را گرفتند و با همان وضعيت نامناسب مرا به بيرون از ساختمان بردند. آنها به همسايه‌ها مي‌گفتند كه مأمور پليس هستند و اگر كسي نزديك شود بازداشتش مي‌كنند. پس از آن مرا داخل صندوق عقب ماشينشان گذاشتند كه در تاريكي صندوق، متوجه آچارچرخ شدم و توانستم با آن در صندوق عقب را شكسته و فرار كنم.

با ثبت اين شكايت، مأموران پليس با دستور قاضي منافي‌آذر، بازپرس شعبه سوم دادسراي جنايي تهران وارد عمل شدند و دريافتند كه خودروي رانا ساعتي بعد از حادثه در همان حوالي با يك خودروي مزدا وانت تصادف كرده و سرنشينان آن با رها كردن خودرو متواري شده‌اند. در ادامه صاحب خودرو كه زني ميانسال بود شناسايي شد اما در بازجويي‌ها گفت كه ماشينش در اختيار پسران دوقلويش بوده است و آنها دستگير شدند. وقتي شاكي در اداره آگاهي مقابل ۲برادر دوقلو قرار گرفت گفت كه هيچ كدامشان در جريان آدم‌ربايي نقش نداشتند اما يكي از آنها را قبلا ديده است.

او ادامه داد: از يكي از دوستانم به نام بهروز ۱۸۰ميليون تومان پول طلب دارم و بابت آن از او چك داشتم. از طرفي آدم‌ربايان زماني كه وارد خانه‌ام شدند اصرار داشتند كه جاي چك و اسناد را به آنها نشان بدهم. علاوه بر اين مطمئن هستم كه عكس يكي از اين برادران دوقلو را كنار عكس بهروز كه در پروفايل تلگرامش گذاشته بود، ديده‌ام. به همين دليل حدس مي‌زنم بهروز در ماجراي آدم‌ربايي نقش داشته است. با اظهارات شاكي، برادران دوقلو به دادسرا منتقل شدند اما وقتي مقابل بازپرس قرار گرفتند مدعي شدند كه بي‌گناهند.

يكي از آنها گفت: بهروز يكي از دوستان ماست كه چند روز پيش خودروي راناي مادرم را به‌صورت امانت از ما گرفت.روزي كه خواستيم ماشين را تحويل بگيريم هم مدعي شد كه خودرو را از او سرقت كرده‌اند و خواست تا گزارش دزديده شدن خودرو را به پليس اعلام كنيم. ما هم شكايت كرديم و اطلاعي از ماجراي گروگانگيري نداريم.هرچند برادران دوقلو خود را بي‌گناه دانستند اما قاضي جنايي براي آنها قرار قانوني صادر كرد و تحقيقات درخصوص اين پرونده ادامه دارد.

محاکمه شیاطین تهران به اتهام تجاوز به ۵ زن

شیاطین پایتخت که با ربودن ۱۷ زن و دختر، پنج نفر از آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند به‌زودی در شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شوند.

به گزارش آنا، این پرونده از ششم فروردین امسال و همزمان با شکایت دختر جوانی مبنی بر ربوده شدن و آزار و اذیت توسط دو پسر پرایدسوار تشکیل و رسیدگی به آن آغاز شد. پس از این شکایت، دو شکایت دیگر نیز از شیاطین پرایدسوار در پلیس آگاهی ثبت شد تا این‌که هشتم تیر امسال دو پسر جوان شناسایی و دستگیر شدند.

دو متهم ۲۳ و ۲۱ ساله که اعتیاد شدیدی به ماده مخدر شیشه داشتند در بازجویی به پنج مورد آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و سرقت اعتراف و انگیزه خود را از سرقت، تهیه موادمخدر اعلام کردند. با انتشار عکس بدون پوشش متهمان در روزنامه‌ها، چند زن و دختر دیگر نیز از آنها شکایت کردند. در تحقیقات تخصصی مشخص شد ۱۷ زن و دختر ۲۰ تا ۳۲ ساله از متهمان به اتهام ربودن، تجاوز و سرقت شکایت کرده‌اند.

پس از تحقیقات تخصصی، شیاطین پایتخت به سرقت ۴۴ میلیون تومانی اموال طعمه‌های خود اعتراف کرده و در این ارتباط یک خریدار اموال سرقتی و دو همدست دیگر در سرقت‌ها نیز شناسایی و دستگیر شدند.با صدور کیفرخواست دو پسر جوان به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به عنف، پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.

صبح دیروز با دستور قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری قرار گرفت. متهمان به‌زودی به ریاست قاضی حسین اصغرزاده پای میز محاکمه قرار می‌گیرند.

حبس خانگی به خاطر هديه سالگرد ازدواج

مرد جوان زماني كه ديد هديه سالگرد ازدواجشان سرقت شده است، درگيري خونيني را رقم زد. اين مرد همسرش را به شدت كتك زد و او را در خانه حبس كرد.

روزنامه شهروند، ساعت ٨ شب روز جمعه بود كه به ماموران كلانتري ١١١ هفت‌چنار خبر رسيد، زن جواني در يك خانه محبوس شده است. بلافاصله كارآگاهان موضوع را در دستور كار خود قرار دادند و براي بررسي ماجرا راهي محل حادثه شدند. با حضور تيم تحقيق در محل كه يك آپارتمان مسكوني بود، مرد ميانسالي در حالي كه سراسیمه بود، به ماموران گفت: «دامادم بعد از اينكه دخترم را به شدت كتك زد، او را در خانه‌شان حبس كرد.»

اين مرد در توضيح بيشتر ماجرا به ماموران گفت: «حدود نيم‌ساعت پيش، يك نفر ناشناس با موبايل من تماس گرفت و گفت كه دخترت در خانه حبس شده و اصلا حال خوبي ندارد. او گفت به درخواست دخترتان كه از پنجره مرا صدا زده بود، با شما تماس گرفته‌ام و از شما مي‌خواهم هرچه سريع‌تر به خانه دخترتان بياييد تا او را نجات دهيد. بعد از اين تماس، بلافاصله راهي خانه دخترم شدم، اما هرچه در زدم كسي در را باز نكرد. هيچ صدايي هم از خانه نمي‌آمد.

نگران شده بودم و به سراغ همسايه‌ها رفتم. آنها هم گفتند كه تا چند دقيقه پيش صداهايي از داخل خانه مي‌آمد و مشخص بود كه دخترم در خانه تردد مي‌كند، ولي ناگهان اين صداها قطع شد و ديگر هيچ كس صدايي از داخل خانه نشنيده است. من كه خيلي نگران شده بودم به سراغ كليدساز رفتم و با هم موفق شديم در خانه را باز كنيم. اما بعد از باز شدن در متوجه شدم دخترم درحالي كه تمام بدنش كبود بود، روي زمين افتاده و بيهوش شده است.»

با اظهارات اين مرد ميانسال، بلافاصله زن جوان نيز به بيمارستان منتقل شد و كارآگاهان به سراغ شوهر اين زن رفتند. اين مرد تحت بازجويي قرار گرفت و با اعتراف به زنداني كردن همسرش به ماموران گفت: «همسرم هيچ وقت حرف مرا گوش نمي‌كند و اصلا به من اهميتي نمي‌دهد. هميشه سر اين موضوع با هم دعوا داشتيم. تا اينكه چند وقت پيش من به‌عنوان هديه سالگرد ازدواجمان يك گردنبند ١٥ ميليون توماني براي همسرم خريدم.

از آنجايي‌كه اين گردنبند گرانقيمت بود و من با كلي هزينه و پس‌انداز موفق به خريد آن شده بودم، به همسرم گفتم اين گردنبند را هميشه گردنت نینداز و فقط زماني كه به مهماني يا جشن مي‌رويم، آن را به گردنت بينداز. ولي همسرم به حرفم اهميتي نداد و از همان روز اولي كه اين گردنبند را هديه گرفت آن را به گردنش انداخت. خيلي از اين موضوع ناراحت بودم تا اينكه شب قبل از حبس كردن او در خانه، همسرم با ناراحتي به من گفت گردنبندش را ٢ جوان موتورسوار از گردنش دزدیده و فرار كرده‌اند.

با اين حرف به‌شدت عصباني شدم. همان چيزي كه مي‌ترسيدم سرم آمده بود و من فقط همسرم را مقصر اين اتفاق مي‌دانستم. براي همين با او درگير شدم و دعواي ما بالا گرفت. من هم كه كنترلم را از دست داده بودم، او را كتك زدم. فرداي آن شب، صبح زود همسرم وسايلش را جمع كرد كه براي هميشه به خانه پدرش برود، ولي من مانعش شدم و باز هم با هم درگير شديم. براي همين از روي عصبانيت او را در خانه حبس كردم و بيرون رفتم.»

اين صحبت‌ها در حالي مطرح شد كه زن جوان نيز از شوهرش به اتهام اختفا و ضرب و شتم شكايت كرد. وي در شكايت خود به مدير روستا، بازپرس شعبه ششم دادسراي جنايي تهران گفت: «شوهرم تنها به خاطر يك دعواي ساده مرا به‌شدت كتك زد و بعد از آن در حالي كه موبايل و تبلتم را برداشته بود، تلفن خانه را هم قطع كرد و با قفل كردن در از خانه بيرون رفت. من هم كه از شدت كتك خوردن حال مناسبي نداشتم، نمي‌توانستم خودم را نجات دهم. تا اينكه در نهايت از پنجره خانه‌مان در طبقه سوم يك رهگذري را ديدم و از او خواستم با پدرم تماس بگيرد. بعد بيهوش شدم. حالا هم از شوهرم شكايت دارم.»

در پايان بازپرس دستور تحقيقات بيشتر در اين پرونده را صادر كرد و زن جوان را نيز براي مشخص شدن شدت جراحت‌هايش به پزشكي قانوني فرستاد تا در صورت لزوم دستور بازداشت مرد جوان راصادر كند.

افزایش ۱۵ درصدی جرایم در چهارماهه نخست امسال

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از افزایش ۱۵ درصدی جرایم در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش مهر، محمدباقر الفت صبح شنبه در نشست خبری با بیان اینکه دادستان کل کشور مسئول ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی است، گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دبیر این ستاد است که در هفته جاری این دبیرخانه تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم باید رنگ مدیریتی در کشور داشته باشد و مدیران، مکلف به پیشگیری از وقوع جرم شوند، گفت: طولانی شدن تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم، تبعات منفی برای کشور داشت. به عنوان مثال در چهار ماهه نخست امسال ما شاهد افزایش ۱۵ درصدی جرایم در کشور نسبت به سال گذشته بودیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون ضرب و جرح، توهین، سرقت، صدمه بدنی، تهدید، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مزاحمت‌های ملکی جرم های نخست کشور هستند که باید نسبت به کاهش این جرایم اقدام کرد.

الفت با بیان اینکه با بهزیستی و آموزش و پرورش برای تربیت کودکان در مهدهای کودک و محصلان در مدرسه، جهت پیشگیری از وقوع جرم تفاهم نامه‌هایی را امضا کرده‌ایم، گفت: به زودی سند ملی پیشگیری از وقوع جرم در مدارس آماده و اعلام می‌شود.

وی در مورد جرایم فضای مجازی هم گفت:در حال حاضر این موضوع به صورت جدی دنبال نمی‌شود، هر چند که پلیس فتا و دادسرای تخصصی ایجاد شده اما انتظار داریم سایر دستگاه‌ها هم ورود جدی داشته باشند؛ با این حال توانسته‌ایم طی تفاهم‌هایی، سایت‌های مجاز و حرفه‌ای را با آرم و نشان توسط دستگاه‌های مرتبط، معرفی کنیم.

وی در مورد اینکه چرا برخی از برنامه‌های این معاونت مانند مدرسه پیشگیری از جرم، پهلوانسراها و همچنین بنیاد خانواده، متوقف شده است؟ گفت: با دعوت مجدد کارشناسان سابق معاونت، به دنبال احیای این برنامه‌ها هستیم.

الفت همچنین در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه دو هزار عنوان مجرمانه داریم و بودجه شما تنها هشت میلیارد تومان است و آیا این کافی است؟ گفت: ۷۰ درصد جرایم ما تنها برای ۵۰ عنوان مجرمانه است و ما توانسته‌ایم ۱۰ عنوان مجرمانه نخست کشور را استخراج کرده و برای آن برنامه بنویسیم؛ البته بودجه ما هفت میلیارد تومان است. اما اگر دستگاه‌ها در مسیری که قانون گفته حرکت کنند، این بودجه کافی است.

وی افزود: جایگاه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قانون جدید، دبیر شورای عالی است، اما وظایف خود را هم در قوه قضاییه انجام می‌دهد و بعد از ابلاغ قانون، رئیس قوه قضاییه حکم ایجاد دبیرخانه را ابلاغ خواهد کرد.

الفت با بیان اینکه متاسفانه ضرب و جرح، جرم نخست کشور است، گفت: امروز شاهد آن هستیم که استفاده از سلاح سرد زیاد شده و حتی استفاده از سلاح گرم هم در منازعات دیده می‌شود و این دلیل آن است که خشونت در رفتار شهروندان بالا رفته و آستانه تحمل کاهش یافته که در این خصوص برنامه خوبی داریم و کتابی هم منتشر کرده‌ایم که پس از تائید رئیس قوه قضاییه توزیع خواهد شد.