شکایت معاونت حقوقی رییس جمهور از خبرگزاری فارس به جرم توهین به وزیر بهداشت

معاونت حقوقی رییس جمهوری اسلامی ایران توهین خبرگزاری فارس به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از طریق مراجع قضایی پیگیری می کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاونت حقوقی رییس جمهوری علیه خبرگزاری فارس به جرم توهین به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام شکایت کرد.

قراردادهای جدید نفتی به هیأت تطبیق قوانین می‌رود

قراردادهای جدید صنعت نفت که توسط هیأت دولت به تصویب رسید، قرار است به زودی در هیأت تطبیق قوانین بررسی شده و اجرایی شود.

فارس: قراردادهای جدید صنعت نفت که توسط کارگروهی ویژه از ابتدای آغاز دولت یازدهم در وازرت نفت تدوین شده است و ماه گذشته نیز بخشهایی از این قرارداد در کنفرانس تهران با حضور ده‌ها شرکت بین المللی رونمایی شد، قرار است به زودی در هیئت تطبیق قوانین مورد بررسی قرار گیرد.

در واقع پس از تدوین قراردادهای جدید و بازبینی آن توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور این قراردادها در هیئت دولت مورد تصویب قرار گرفت، از این جهت قرار است متن این قرارداد جدید در هیئت تطبیق قوانین مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از تصویب اجرایی خواهد شد.

پیگیری ها حاکی از آن است که این کار از لحاظ قانونی منعی ندارد و در واقع دولت قصد دارد با خروج مجلس از بررسی بر روی قراردادهای جدید صنعت نفت این قراردادها را سریعتر اجرایی کند که این کار دولت یعنی کنار گذاشتن نمایندگان مجلس از بررسی قراردادهای جدید صنعت نفت که قرار است سال‌ها در صنعت نفت مورد استفاده قرار گیرد و شائبه‌هایی را ایجاد کرده است.

بهرحال وزیر نفت اعلام کرده است قراردادهای جدید صنعت نفت نیازی نیست برای بررسی به مجلس برود و نیازی به‌ تصویب مجلس شورای اسلامی ندارند، زیرا آنچه را که نیاز بوده پیش‌ از این تصویب شده است و برخی از نمایندگان اعتراض خود را به رئیس‌مجلس انتقال داده‌اند.