فسخ بزرگترین قرارداد اصل 44 از سوی سازمان خصوصی سازی/ شرکت مخابرات به دولت بازگشت

سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه ای مهم، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران اعلام کرد.

به گزارش الف، سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است.

بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که کلیه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد.

کنسرسیوم اعتماد مبین در 5 مهر سال 1388 توانسته 50 درصد بعلاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش 7800 میلیارد تومان خریداری کند. هنوز وضعیت شرکت ارتباطات سیار و سایر شرکت های مخابرات استانی وابسته به شرکت مخابرات ایران در این فسخ قرار داد مشخص نیست.

میرعلی اشرف عبداله پوری‌ حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با فارس، ضمن تشریح جزئیات فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین گفت: این قرارداد حدود 12 روز قبل به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به 7 سال از این واگذاری فسخ شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود 1000 میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد: جمع این چک‌ها به 5 یا 6 فقره رسیده که مربوط به 2 یا 3 قسط آخر این واگذاری بوده است.

به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چاره‌ای برای سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی می‌شود.

وی در برابر این پرسش فارس مبنی بر اینکه با توجه به فسخ قرارداد آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد، پاسخ داد: هم اکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصی‌سازی در بلوک‌های 17 درصدی این دارایی‌ را عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: گرچه توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کنند.

وی در برابر این پرسش که با فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران تکلیف شرکت‌های تابعه‌ای آن از جمله ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های مخابراتی استانی چیست، گفت: سازمان خصوصی‌سازی براساس آنچه که واگذار شده تصمیم‌ گرفته و با شرکت‌های تابعه مخابرات از جمله همراه اول و یا در شرکت‌های سرمایه‌پذیر آن کاری ندارد، بنابراین مطابق با قانون تجارت با مخابرات ایران رفتار خواهد شد.

نمونه قرارداد نگهداری و حفاظت از حیوانات

نمونه قرارداد نگهداری و حفاظت از حیوان

قرارداد حاضر با اقرار به اهلیت طرفین و علم و آگاهی آنها از مفاد این قرارداد و به استناد ماده 10 قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه تنظیم و به امضای طرفین رسید.

ماده 1 – طرفین قرارداد:

این قرارداد فیمابین ……… فرزند ……… به شماره ملی …………….. آدرس …………………………… شماره تلفن ……………… به عنوان طرف اول، و از سوی دیگر ……… به شماره ملی …………….. آدرس …………………………… شماره تلفن ……………… به عنوان طرف دوم (نگهدارنده) ، به شرح ذیل منعقد میگردد.

ماده 2 – موضوع قرار داد.

نگهداری و حفاظت از ….. قلاده ………. جنس …..  شناسنامه ….. واکسینه …..  سن ….. عقیم ….. رنگ ….. نژاد ….. دارای بیماری …..

ماده 3 ـ مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاريخ ..… لغايت ..… به مدت ..… مي‌باشد که در صورت تراضي‌ طرفين‌ قابل تمديد مي باشد.

ماده 4 ـ مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد در كل دوره قرارداد .….… ريال  (.….…) مي باشد .

ماده 5 – تعهدات طرفین قرارداد:

طرف نگهدارنده در چارچوب این قرارداد موظف و متعهد به انجام تعهدات ذیل می‌باشد:

  • نگهدارنده مکلف است شرایط مناسبی به لحاظ تغذیه، بهداشت، سلامت و رفاه حیوان فراهم آورد. استانداردهای مربوط به نحوه تغذیه و بهداشت حیوان مطابق پیوست شماره یک قرارداد می باشد.
  • نگهدارنده اجازه انتقال تمام یا بخشی از تعهدات این قرارداد به غیر را ندارد
  • نگهدارنده به هیچ عنوان اجازه انتقال حیوان به محل دیگری غیر از آدرس توافق شده را ندارد و در صورت تغییر آدرس موظف است رضایت کتبی طرف اول را جلب نماید.
  •  مطابق با پیوست شماره یک قرارداد، نگهدارنده موظف به انجام چکاپ های پزشکی دوره ای می باشد
  • نگهدارنده موظف است کلیه واکسیناسیون های حیوان را در زمان های مقرر انجام دهد و در صورت اخذ شناسنامه بهداشتی نام خود را به عنوان نگهدارنده حیوان در شناسنامه قید نماید.
  • ………

سایر تعهدات را در این بخش درج بفرمایید

ماده 6 – ضمانت اجرا و خسارت

نگهدارنده تعهد می نماید در صورت نقض تعهدات مندرج در این قرارداد، علاوه بر جبران ضرر و زیان مادی و معنوی وارده بر طرف اول، مبلغ …… ریال ، بابت نقض قرارداد نقدا به طرف اول پرداخت نماید.

ماده 7 – فسخ قرارداد :

چنانچه نگهدارنده به تعهدات خود عمل ننماید طرف اول قرارداد حق دارد ضمن فسخ يكطرفه قرارداد، مطابق مواد ضمانت اجرا و خسارت مندرج در این قرارداد رفتار نماید.

ماده 8 – داوری و حل و فصل اختلافات:

هرگونه اختلاف در اجراي اين قرارداد از طريق مذاكره طرفین حل و فصل میگردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضي الطرفين حل خواهد شد. طرفین قرارداد موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند. قرارداد حاضر پس از امضای طرفین باید به امضای داور نیز برسد.

ماده 9 – فورس ماژور :

درشرايط بروز فورس ماژور و حوادث قهري و غيرمترقبه به صورت زیر عمل میگردد:

  • در صورتی که نگهدارنده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، بلافاصله موظف است مورد قرارداد را به طرف اول بازگرداند.
  • در هر حال در حالت فورس ماژور طرفین میتوانند با تراضی هم قرارداد را فسخ نمایند.

ماده 10- نسخ قرارداد :

اين قرارداد در مورخه …………. و در محل …………………………..منعقد و در 10 ماده و در …. نسخه تنظیم و به امضاي طرفين رسيده است که  هر كدام از نسخ داراي ارزش يكسان است.

امضای طرف اول قرارداد                                       امضای نگهدارنده

     امضا شاهد اول                                           امضا شاهد دوم


پی‌نوشت: آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی

پی‌نوشت: نگهداری حیوانات از منظر دین

ایران از آمریکا شکایت کرد

خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد:چند هفته بعد از انعقاد توافق هسته‌ای تاریخی میان ایران و گروه ۱+۵، ایران آمریکا را به نقض این توافق متهم کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اساس شکایت ایران، که تسلیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است، ایران احساس می‌کند آمریکا وعده خود را مبنی بر رفتار دوستانه نقض کرده است.این شکایت به وسیله رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس، ارائه شد. این شکایت به اظهارات جاش ارنست، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، اشاره دارد که در نشستی خبری سه روز بعد از انعقاد توافق هسته‌ای عنوان کرد.

ارنست گفت: «گزینه نظامی روی میز خواهد ماند و تقویت هم خواهد شد؛ زیرا سال‌های متعددی مشغول جمع‌آوری جزئیات بیشتر درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهیم بود.»

در شکایت ایران، این اظهارات ارنست که در آن بخصوص از تهدید نظامی سخن به میان آورده «نقض آشکار تعهدات آمریکا» نامیده شده است. این شکایت می‌گوید توافق هسته‌ای به معنای راهی برای آمریکا برای کسب اطلاعات از طریق آژانس نیست.

در این شکایت آمده است: «در گذشته، اطلاعات بسیار محرمانه ایران که به بازرسان آژانس ارایه شده بود فاش شد و تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایران ایجاد کرد. بسیار لازم و ضروری است که آژانس اقدام فوری برای ردکردن این تخلفات آشکار اتخاذ کند.»

نجفی همچنین در این شکایت اعلام کرد انتظار دارد آژانس «اظهارات ارنست را از اساس رد کند.»